Uygulamalı Hayvan Islahı

Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN

Genel olarak yükseköğretimde eksikliği duyulan hususlardan biri ders kitabıdır. Gerçi, ders vermekle görevli her öğretim üyesinin dersiyle ilgili takip ettiği bir kaynak, ders notu veya sunuları vardır. Ancak öğrenciler genellikle ellerinin altında hocalarının kaleme aldığı bir eser olsun istemektedirler. Zootekni bölümü hayvan yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında bizim de dahil olduğumuz birçok kuşağın şansı Rahmetli hocamız Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in özellikle Hayvan Islahı, Genetik ve İstatistik konularında yazdığı kitaplardır. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’ten ders alamamış olanlar için bu çok önemli bir kayıp olsa da yeni nesil, bu büyük bilim adamını kitapları ve yetiştirdikleri aracılığıyla tanıma fırsatı bulmaktadır. Hocamız eserleriyle yeni kuşaklara da katkı sağlamaya devam etmektedir. Şimdi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş ve öğrencilerinin yazdığı ve yıllarca takip ettiğimiz "Hayvan Islahı" kitabının kapsamı içinde kalarak, hayvan ıslahı dersinde okutulmak üzere mütevazı bir hayvan ıslahı kitabı yazmaya karar verdik. Bunu yaparken Düzgüneş ekolüne ve kitaba sadık kalarak, çoğu zaman oradaki yorum ve değerlendirmeleri olduğu gibi kullanmak zorunda kaldık. Şimdiye kadar hayvan ıslahıyla ilgili yazılan birçok eser de incelenip, onların yorum ve değerlendirmeleri yanında bazı örneklerden de yararlandık.


Nom du livre : Uygulamalı Hayvan Islahı
ISBN : 978-625-8080-43-8
Auteur : Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 272
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
HIVAR VADİH
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kürt Tarihi
Armağan Kültürü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 2
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Medya Tartışmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Medıcal and Aromatıc Plants
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme ve Yönetim
Kurumlarda Değerler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
The Rise Of Populism
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları-2023
Şehir ve Âlimleri
İslamofobi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Karamanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ceride-i Rüsûmiye
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI BELAGAT
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar