Ceride-i Rüsûmiye

Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK

28 Eylül 1908 yılında yayınlanan Ceride-i Rüsumiye II. meşrutiyetin ilanı sonrasında çıkarılan iktisat-maliye alanı dergilerinden biridir. Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanmıştır. On beş günde bir yayınlanma kararıyla yayına giren derginin baş yazarı Harun Er Reşittir. Rüsumat emanetinden gümrüklere gönderilen emir ve tebliğleri, gümrükle ilgili çeşitli düzenlemeleri, gümrükle ilgili problemleri, gümrük memurlarına verilecek ödül ve unvanları ve dergide var olan diğer bilgileri yayınlamak amacıyla faaliyete geçen Ceride-i Rüsumiye 9 Fasikül olarak basılmıştır. (1908-1910). Ancak Hakkı Tarık Us kütüphanesinden ulaşılabilen 5 fasikül günümüz Türkçesine çevrilebilmiştir.


Kitap Adı : Ceride-i Rüsûmiye
ISBN : 978-625-8080-06-3
Yazar : Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 518
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları 2022
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Turizm Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Armağan Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hile ve İç Denetim
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
The Rise Of Populism
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslamofobi
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ramazanoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI BELAGAT
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam