Ceride-i Rüsûmiye

Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK

28 Eylül 1908 yılında yayınlanan Ceride-i Rüsumiye II. meşrutiyetin ilanı sonrasında çıkarılan iktisat-maliye alanı dergilerinden biridir. Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanmıştır. On beş günde bir yayınlanma kararıyla yayına giren derginin baş yazarı Harun Er Reşittir. Rüsumat emanetinden gümrüklere gönderilen emir ve tebliğleri, gümrükle ilgili çeşitli düzenlemeleri, gümrükle ilgili problemleri, gümrük memurlarına verilecek ödül ve unvanları ve dergide var olan diğer bilgileri yayınlamak amacıyla faaliyete geçen Ceride-i Rüsumiye 9 Fasikül olarak basılmıştır. (1908-1910). Ancak Hakkı Tarık Us kütüphanesinden ulaşılabilen 5 fasikül günümüz Türkçesine çevrilebilmiştir.


Nom du livre : Ceride-i Rüsûmiye
ISBN : 978-625-8080-06-3
Auteur : Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 518
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları-2023
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kurumlarda Değerler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
HIVAR VADİH
Konya Turizm Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 1
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
The Rise Of Populism