Dondurma ve Sorbe

Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ

Dondurma, Almancada “Speisseis”, Fransızcada “Glace”, İngilizcede “Ice cream” olarak adlandırılmaktadır. Süt, şeker ve meyve bileşenlerinden meydana gelen bir karışımın, yumurta veya salep gibi kıvam vericilerle karıştırılması ile üretilen bir tür soğuk tatlıdır. Dondurma tebliğinde “Dondurma karışımı: İçerisinde tat ve çeşidine göre, süt ya da süt ürünlerini, içme suyu, şeker ve izin verilen katkı maddelerini bulunduran, istenildiğinde salep, yumurta veya yumurta ürünleri, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri gibi bileşenleri içeren, henüz dondurulmamış haldeki karışım ürününü, ifade etmektedir. Dondurma, tarihin birçok döneminde burjuva kısmının tüketebildiği lüks bir yiyecek konumunda yer almıştır. Zengin bir yaşam tarzıyla özdeşleşmiş olan dondurma geçmişte kar ve buzların tatlandırılması ve aromalandırılması ile üretilmiş, günümüz koşullarında her kesimin rahatlıkla tüketebildiği soğuk bir tatlı halini almıştır. Geçmişten günümüze farklı kültürlerle etkileşim halinde olmuiş, bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi şartlarından etkilenerek çeşitlenmiştir. Fakat teknolojinin ve sanayi endüstrinin gelişmesiyle geleneksel tekniklerden uzaklaşmıştır. Şu anda gıda güvenliği gibi çeşitli sebeplerle endüstriyel dondurmalara talebin arttığı görülmektedir (Öztürk ve Yaman, 2019, Atıcı, 2010). Dondurma belirli oranlarda süt veya süt yağı, bitkisel yağ ya da istendiğinde salep gibi geleneksel dondurma bileşenlerinden bir veya birkaçının katılması gerekirken sorbeye ise süt ürünleri dahil süt tozunun dahi katılması zorunlu değildir (Atıcı, 2010). 


Kitap Adı : Dondurma ve Sorbe
ISBN : 978-625-8080-03-2
Yazar : Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 87
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selefilik
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uygulamalı Hayvan Islahı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dondurma ve Sorbe
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kamus-ı Teşrih
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
ANLATIMLI ARAPÇA
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Armağan Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI BELAGAT
Sâhib Ata Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hile ve İç Denetim
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medıcal and Aromatıc Plants