Dondurma ve Sorbe

Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ

Dondurma, Almancada “Speisseis”, Fransızcada “Glace”, İngilizcede “Ice cream” olarak adlandırılmaktadır. Süt, şeker ve meyve bileşenlerinden meydana gelen bir karışımın, yumurta veya salep gibi kıvam vericilerle karıştırılması ile üretilen bir tür soğuk tatlıdır. Dondurma tebliğinde “Dondurma karışımı: İçerisinde tat ve çeşidine göre, süt ya da süt ürünlerini, içme suyu, şeker ve izin verilen katkı maddelerini bulunduran, istenildiğinde salep, yumurta veya yumurta ürünleri, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri gibi bileşenleri içeren, henüz dondurulmamış haldeki karışım ürününü, ifade etmektedir. Dondurma, tarihin birçok döneminde burjuva kısmının tüketebildiği lüks bir yiyecek konumunda yer almıştır. Zengin bir yaşam tarzıyla özdeşleşmiş olan dondurma geçmişte kar ve buzların tatlandırılması ve aromalandırılması ile üretilmiş, günümüz koşullarında her kesimin rahatlıkla tüketebildiği soğuk bir tatlı halini almıştır. Geçmişten günümüze farklı kültürlerle etkileşim halinde olmuiş, bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi şartlarından etkilenerek çeşitlenmiştir. Fakat teknolojinin ve sanayi endüstrinin gelişmesiyle geleneksel tekniklerden uzaklaşmıştır. Şu anda gıda güvenliği gibi çeşitli sebeplerle endüstriyel dondurmalara talebin arttığı görülmektedir (Öztürk ve Yaman, 2019, Atıcı, 2010). Dondurma belirli oranlarda süt veya süt yağı, bitkisel yağ ya da istendiğinde salep gibi geleneksel dondurma bileşenlerinden bir veya birkaçının katılması gerekirken sorbeye ise süt ürünleri dahil süt tozunun dahi katılması zorunlu değildir (Atıcı, 2010). 


Kitap Adı : Dondurma ve Sorbe
ISBN : 978-625-8080-03-2
Yazar : Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 87
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yöresel Çorba Tarifleri
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kurumlarda Değerler
Kamus-ı Teşrih
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Eşrefoğulları Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Konya Mutfak Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
The Rise Of Populism
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Turizm Rehberi
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
SARF BİLGİSİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları