Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri

Muhammet Musa BUDAK

Kuzey Afrika ülkeleri ile ortak tarihi ve dini değerlere sahip olan Türkiye, son dönemde Afrika ülkelerinin tamamı ile ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atıyor. Sadece siyasi olarak değil ekonomi, kültür ve sosyal alanda da kıta ülkeleri ile iş birliklerini geliştirmeye çalışan Türkiye farklı avantaj ve dezavantajlara sahip. Bu çalışma uluslararası sistemin yeniden düzenlendiği Soğuk Savaş sonrası dönemde Afrika kıtası ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerini ele almayı hedeflemektedir. 54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasının tamamını kapsayacak çalışmanın bir kitap hacminin çok üzerinde olacağından hareketle çalışmanın coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak kıta ülkelerinin dört ayrı kısımda incelenmesi zorunluluk halini almıştır. Bu çerçevede Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Afrika Bölgelerinin ayrı ayrı ele alınması planlanmaktadır. Bu çalışma ise Sudan, Etiyopya, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya ve Uganda ile Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemleri ele almaktadır. Çalışmada sayılan her bir ülke ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel süreci yanında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasi, ekonomik ve sosyo-politik alanda meydana gelen gelişmeleri analiz edecektir. Literatürde farklı ülkeler ve çeşitli başlıklar altında çalışmalar olmasına rağmen bu şekilde bir çalışmanın olmaması nedeni ile kitabın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.


Kitap Adı : Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ISBN : 9786258080117
Yazar : Muhammet Musa BUDAK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 203
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
The Rise Of Populism
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dondurma ve Sorbe
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kurumlarda Değerler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ceride-i Rüsûmiye
İstihbarat Araştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İslamofobi
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SARF BİLGİSİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medıcal and Aromatıc Plants
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
LUĞATİ'L-ARABİYYE