Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri

Muhammet Musa BUDAK

Kuzey Afrika ülkeleri ile ortak tarihi ve dini değerlere sahip olan Türkiye, son dönemde Afrika ülkelerinin tamamı ile ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atıyor. Sadece siyasi olarak değil ekonomi, kültür ve sosyal alanda da kıta ülkeleri ile iş birliklerini geliştirmeye çalışan Türkiye farklı avantaj ve dezavantajlara sahip. Bu çalışma uluslararası sistemin yeniden düzenlendiği Soğuk Savaş sonrası dönemde Afrika kıtası ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerini ele almayı hedeflemektedir. 54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasının tamamını kapsayacak çalışmanın bir kitap hacminin çok üzerinde olacağından hareketle çalışmanın coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak kıta ülkelerinin dört ayrı kısımda incelenmesi zorunluluk halini almıştır. Bu çerçevede Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Afrika Bölgelerinin ayrı ayrı ele alınması planlanmaktadır. Bu çalışma ise Sudan, Etiyopya, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya ve Uganda ile Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemleri ele almaktadır. Çalışmada sayılan her bir ülke ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel süreci yanında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasi, ekonomik ve sosyo-politik alanda meydana gelen gelişmeleri analiz edecektir. Literatürde farklı ülkeler ve çeşitli başlıklar altında çalışmalar olmasına rağmen bu şekilde bir çalışmanın olmaması nedeni ile kitabın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.


Kitap Adı : Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ISBN : 9786258080117
Yazar : Muhammet Musa BUDAK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 203
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İstihbarat Araştırmaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Ceride-i Rüsûmiye
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eşrefoğulları Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar