Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri

Muhammet Musa BUDAK

Kuzey Afrika ülkeleri ile ortak tarihi ve dini değerlere sahip olan Türkiye, son dönemde Afrika ülkelerinin tamamı ile ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atıyor. Sadece siyasi olarak değil ekonomi, kültür ve sosyal alanda da kıta ülkeleri ile iş birliklerini geliştirmeye çalışan Türkiye farklı avantaj ve dezavantajlara sahip. Bu çalışma uluslararası sistemin yeniden düzenlendiği Soğuk Savaş sonrası dönemde Afrika kıtası ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerini ele almayı hedeflemektedir. 54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasının tamamını kapsayacak çalışmanın bir kitap hacminin çok üzerinde olacağından hareketle çalışmanın coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak kıta ülkelerinin dört ayrı kısımda incelenmesi zorunluluk halini almıştır. Bu çerçevede Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Afrika Bölgelerinin ayrı ayrı ele alınması planlanmaktadır. Bu çalışma ise Sudan, Etiyopya, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya ve Uganda ile Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemleri ele almaktadır. Çalışmada sayılan her bir ülke ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel süreci yanında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasi, ekonomik ve sosyo-politik alanda meydana gelen gelişmeleri analiz edecektir. Literatürde farklı ülkeler ve çeşitli başlıklar altında çalışmalar olmasına rağmen bu şekilde bir çalışmanın olmaması nedeni ile kitabın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.


Kitap Adı : Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ISBN : 9786258080117
Yazar : Muhammet Musa BUDAK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 203
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kürt Tarihi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslamofobi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dondurma ve Sorbe
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
HIVAR VADİH
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitimde Dijitalleşme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
LUĞATİ'L-ARABİYYE
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri