Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri

Muhammet Musa BUDAK

Kuzey Afrika ülkeleri ile ortak tarihi ve dini değerlere sahip olan Türkiye, son dönemde Afrika ülkelerinin tamamı ile ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atıyor. Sadece siyasi olarak değil ekonomi, kültür ve sosyal alanda da kıta ülkeleri ile iş birliklerini geliştirmeye çalışan Türkiye farklı avantaj ve dezavantajlara sahip. Bu çalışma uluslararası sistemin yeniden düzenlendiği Soğuk Savaş sonrası dönemde Afrika kıtası ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerini ele almayı hedeflemektedir. 54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasının tamamını kapsayacak çalışmanın bir kitap hacminin çok üzerinde olacağından hareketle çalışmanın coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak kıta ülkelerinin dört ayrı kısımda incelenmesi zorunluluk halini almıştır. Bu çerçevede Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Afrika Bölgelerinin ayrı ayrı ele alınması planlanmaktadır. Bu çalışma ise Sudan, Etiyopya, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya ve Uganda ile Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemleri ele almaktadır. Çalışmada sayılan her bir ülke ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel süreci yanında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasi, ekonomik ve sosyo-politik alanda meydana gelen gelişmeleri analiz edecektir. Literatürde farklı ülkeler ve çeşitli başlıklar altında çalışmalar olmasına rağmen bu şekilde bir çalışmanın olmaması nedeni ile kitabın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.


Nom du livre : Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ISBN : 9786258080117
Auteur : Muhammet Musa BUDAK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 203
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mevlana ve İslam
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selefilik
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sâhib Ata Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hile ve İç Denetim
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medya Tartışmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medıcal and Aromatıc Plants
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Eşrefoğulları Kitabı
Armağan Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Turizm Rehberi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslamofobi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları-2023
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dondurma ve Sorbe
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ramazanoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
MUTUN VADİHA 1
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"