Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Kitap Adı : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Yazar : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 160
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Armağan Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 1
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İslamofobi
HIVAR VADİH
Kürt Tarihi
Hile ve İç Denetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Turizm Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
The Rise Of Populism
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
SARF BİLGİSİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sâhib Ata Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitim Araştırmaları 2022
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eşrefoğulları Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mevlana ve İslam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Karamanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medya Tartışmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi