Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Kitap Adı : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Yazar : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 160
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI BELAGAT
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Mutfak Kültürü
Mevlana ve İslam
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dondurma ve Sorbe
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Karamanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği