Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Kitap Adı : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Yazar : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 160
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitim Araştırmaları 2022
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ramazanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selefilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Şehir ve Âlimleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslamofobi
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme ve Yönetim
The Rise Of Populism
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Turizm Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Armağan Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eşrefoğulları Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medya Tartışmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
HIVAR VADİH
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ