Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Nom du livre : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Auteur : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 160
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Eşrefoğulları Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kurumlarda Değerler
Eğitim Araştırmaları 2022
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Turizm Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İstihbarat Araştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hile ve İç Denetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kürt Tarihi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mevlana ve İslam
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
HIVAR VADİH
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
The Rise Of Populism
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sâhib Ata Araştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dondurma ve Sorbe
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medya Tartışmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
MUTUN VADİHA 1
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları