İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ

İnsanları, toplumları ve ekonomileri etkileyen ve amansız bir şekilde devam eden iklim değişikliğini dikkate almak ve iklim değişikliği ile ilgili çözüm yolları aramak elzem görünmektedir. Çünkü bugün gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu kapsamda gerek bilimsel anlamda gerekse de siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma iklim değişikliğinin sektörel ekonomik etkilerini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir.
 


Kitap Adı : İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ISBN : 978-625-8080-09-4
Yazar : Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 214
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 1
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Armağan Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mevlana ve İslam
Kamus-ı Teşrih
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İslamofobi
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Hile ve İç Denetim
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kürt Tarihi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eşrefoğulları Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
The Rise Of Populism
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Mutfak Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kurumlarda Değerler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022