İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ

İnsanları, toplumları ve ekonomileri etkileyen ve amansız bir şekilde devam eden iklim değişikliğini dikkate almak ve iklim değişikliği ile ilgili çözüm yolları aramak elzem görünmektedir. Çünkü bugün gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu kapsamda gerek bilimsel anlamda gerekse de siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma iklim değişikliğinin sektörel ekonomik etkilerini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir.
 


Kitap Adı : İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ISBN : 978-625-8080-09-4
Yazar : Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 214
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

SARF BİLGİSİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dondurma ve Sorbe
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kürt Tarihi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 1
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
The Rise Of Populism
Konya Mutfak Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Mevlana ve İslam
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Karamanoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ramazanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi