İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ

İnsanları, toplumları ve ekonomileri etkileyen ve amansız bir şekilde devam eden iklim değişikliğini dikkate almak ve iklim değişikliği ile ilgili çözüm yolları aramak elzem görünmektedir. Çünkü bugün gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu kapsamda gerek bilimsel anlamda gerekse de siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma iklim değişikliğinin sektörel ekonomik etkilerini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir.
 


Nom du livre : İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ISBN : 978-625-8080-09-4
Auteur : Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 214
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Karamanoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Mevlana ve İslam
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sâhib Ata Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Şehir ve Âlimleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selefilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Hile ve İç Denetim
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitim Araştırmaları-2023
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Armağan Kültürü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları