Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

Ahmet KOÇ

İnsanoğlu dünyaya hiçbir şey bilmeden gelir. Yemeyi, içmeyi, yürümeyi, konuşmayı, yazmayı ve daha birçok şeyi keşfeder hayatı boyunca. Hayat denilen süre hep öğrenme ile doludur. Sürekli yeni bilgilerle karşılaşır insan, yine ve yeniden öğrenmeye devam eder. Öğrenmeden kalan kısımsa bu bilgileri denemekle geçer. Ya kendi ya etrafındakiler tarafından bilgileri kullanıp kullanmadığı ölçülür ve değerlendirilir. Sonucunda ise karar verilir tamam mı, tekrar mı? Asıl soru, bu sürecin sağlıklı olabilmesi için değerlendirmeyi ne ile ve nasıl yapmalı? Hangi ölçüyle, hangi araçla, nerede ve ne zaman değerlendirme  yapılmalı? Ancak bu soruların doğru cevapları ile verimli bir ilerleme sağlanabilir. Ömür denilen bu yolculukta insan kendi varlığını, hayatını, anını, geleceğini ve akıbetini anlamlandırmak ister. Bu noktada cevaplar din ile gelir. İşte bu sebepledir ki insanlık için din eğitimi hem önemli hem de elzemdir. Din hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının mutluluğu içindir. Böyle önemi haiz bir alandaki eğitim ve öğretim süreci hassas, doğru, kapsamlı ve yeterli olmak zorundadır. Değişen zaman ve sosyal hayat şartları, yöntem değişikliklerini ve teknik çeşitlilikleri de beraberinde getirir. Din öğretiminde geleneksel yöntem ve tekniklere ilaveten alternatif yöntem ve tekniklerin kullanılması da bu değişim ve gelişimin bir neticesidir.


Kitap Adı : Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ISBN : 978-625-8080-15-5
Yazar : Ahmet KOÇ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 255
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Şehir ve Âlimleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslamofobi
Hegemonya Karşı Hegemonya
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ANLATIMLI ARAPÇA
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selefilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hile ve İç Denetim
İstihbarat Araştırmaları
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SARF BİLGİSİ
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Armağan Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Karamanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi