Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

Ahmet KOÇ

İnsanoğlu dünyaya hiçbir şey bilmeden gelir. Yemeyi, içmeyi, yürümeyi, konuşmayı, yazmayı ve daha birçok şeyi keşfeder hayatı boyunca. Hayat denilen süre hep öğrenme ile doludur. Sürekli yeni bilgilerle karşılaşır insan, yine ve yeniden öğrenmeye devam eder. Öğrenmeden kalan kısımsa bu bilgileri denemekle geçer. Ya kendi ya etrafındakiler tarafından bilgileri kullanıp kullanmadığı ölçülür ve değerlendirilir. Sonucunda ise karar verilir tamam mı, tekrar mı? Asıl soru, bu sürecin sağlıklı olabilmesi için değerlendirmeyi ne ile ve nasıl yapmalı? Hangi ölçüyle, hangi araçla, nerede ve ne zaman değerlendirme  yapılmalı? Ancak bu soruların doğru cevapları ile verimli bir ilerleme sağlanabilir. Ömür denilen bu yolculukta insan kendi varlığını, hayatını, anını, geleceğini ve akıbetini anlamlandırmak ister. Bu noktada cevaplar din ile gelir. İşte bu sebepledir ki insanlık için din eğitimi hem önemli hem de elzemdir. Din hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının mutluluğu içindir. Böyle önemi haiz bir alandaki eğitim ve öğretim süreci hassas, doğru, kapsamlı ve yeterli olmak zorundadır. Değişen zaman ve sosyal hayat şartları, yöntem değişikliklerini ve teknik çeşitlilikleri de beraberinde getirir. Din öğretiminde geleneksel yöntem ve tekniklere ilaveten alternatif yöntem ve tekniklerin kullanılması da bu değişim ve gelişimin bir neticesidir.


Nom du livre : Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ISBN : 978-625-8080-15-5
Auteur : Ahmet KOÇ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 255
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
The Rise Of Populism
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selefilik
Armağan Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mevlana ve İslam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları-2023
Hile ve İç Denetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medya Tartışmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
İstihbarat Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eğitim Araştırmaları 2022
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eşrefoğulları Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri