Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

Stratejik işbirlikleri, bir taraftan rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp kaynak ve yetenek paylaşımı, birlikte öğrenme, inovasyon ve teknoloji geliştirme, birlikte üretim, yeni pazarlara ulaşım, riski, belirsizliği ve maliyeti azaltmak, ölçek ve kapsam ekonomisi, değer yaratımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan işbirlikçinin temel yeteneği öğrenmesi, fırsatçılık riski, varlık özgüllüğünün yok olması, potansiyel rakip  yaratılması, bilgi ve öğrenme asimetrisi, işbirlikçi bağımlılığı gibi durumlar nedeniyle dezavantaj oluşturmaktadır. Literatürde rekabet avantajı oluşturup oluşturmadığına dair bir ikilem bulunmaktadır. Başarı ve başarısızlığı aynı bünyede bulunduran stratejik işbirlikleri, dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir konudur. Bu kitapla stratejik işbirlikleri tüm boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmış, teori ve uygulamadaki güncel bilgilere değinilmiştir.


Kitap Adı : Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ISBN : 978-625-8080-07-0
Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 222
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medıcal and Aromatıc Plants
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
SARF BİLGİSİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medya Tartışmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hile ve İç Denetim
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Armağan Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eşrefoğulları Kitabı
Kürt Tarihi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İslamofobi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sâhib Ata Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ramazanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Selefilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Mutfak Kültürü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uygulamalı Hayvan Islahı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Hegemonya Karşı Hegemonya