Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

Stratejik işbirlikleri, bir taraftan rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp kaynak ve yetenek paylaşımı, birlikte öğrenme, inovasyon ve teknoloji geliştirme, birlikte üretim, yeni pazarlara ulaşım, riski, belirsizliği ve maliyeti azaltmak, ölçek ve kapsam ekonomisi, değer yaratımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan işbirlikçinin temel yeteneği öğrenmesi, fırsatçılık riski, varlık özgüllüğünün yok olması, potansiyel rakip  yaratılması, bilgi ve öğrenme asimetrisi, işbirlikçi bağımlılığı gibi durumlar nedeniyle dezavantaj oluşturmaktadır. Literatürde rekabet avantajı oluşturup oluşturmadığına dair bir ikilem bulunmaktadır. Başarı ve başarısızlığı aynı bünyede bulunduran stratejik işbirlikleri, dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir konudur. Bu kitapla stratejik işbirlikleri tüm boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmış, teori ve uygulamadaki güncel bilgilere değinilmiştir.


Kitap Adı : Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ISBN : 978-625-8080-07-0
Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 222
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ANLATIMLI ARAPÇA
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Şehir ve Âlimleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sâhib Ata Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"