Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

Stratejik işbirlikleri, bir taraftan rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp kaynak ve yetenek paylaşımı, birlikte öğrenme, inovasyon ve teknoloji geliştirme, birlikte üretim, yeni pazarlara ulaşım, riski, belirsizliği ve maliyeti azaltmak, ölçek ve kapsam ekonomisi, değer yaratımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan işbirlikçinin temel yeteneği öğrenmesi, fırsatçılık riski, varlık özgüllüğünün yok olması, potansiyel rakip  yaratılması, bilgi ve öğrenme asimetrisi, işbirlikçi bağımlılığı gibi durumlar nedeniyle dezavantaj oluşturmaktadır. Literatürde rekabet avantajı oluşturup oluşturmadığına dair bir ikilem bulunmaktadır. Başarı ve başarısızlığı aynı bünyede bulunduran stratejik işbirlikleri, dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir konudur. Bu kitapla stratejik işbirlikleri tüm boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmış, teori ve uygulamadaki güncel bilgilere değinilmiştir.


Nom du livre : Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ISBN : 978-625-8080-07-0
Auteur : Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 222
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Armağan Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yöresel Çorba Tarifleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
HIVAR VADİH
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dondurma ve Sorbe
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İslamofobi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SARF BİLGİSİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kürt Tarihi
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Selefilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları-2023
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve Yönetim
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hile ve İç Denetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra