Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ


Kitap Adı : Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-625-7517-57-7
Yazar : Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 192
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Turizm Rehberi
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ceride-i Rüsûmiye
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Medıcal and Aromatıc Plants
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Ramazanoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslamofobi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Şehir ve Âlimleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eşrefoğulları Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI ARAPÇA
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitimde Dijitalleşme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medya Tartışmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 2
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk