Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ


Kitap Adı : Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-625-7517-57-7
Yazar : Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 192
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
The Rise Of Populism
Eğitimde Dijitalleşme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI ARAPÇA
Selefilik
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Şehir ve Âlimleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Mutfak Kültürü
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mevlana ve İslam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ