Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ


Kitap Adı : Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-625-7517-57-7
Yazar : Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 192
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
The Rise Of Populism
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
Konya Turizm Rehberi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Kurumlarda Değerler
Kürt Tarihi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Şehir ve Âlimleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selefilik
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
HIVAR VADİH
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dondurma ve Sorbe
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hile ve İç Denetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Mutfak Kültürü
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
MUTUN VADİHA 1
Ceride-i Rüsûmiye
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"