Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ


Nom du livre : Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-625-7517-57-7
Auteur : Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 192
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları 2022
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
HIVAR VADİH
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mevlana ve İslam
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hile ve İç Denetim
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İstihbarat Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Armağan Kültürü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 1
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
The Rise Of Populism
Uygulamalı Hayvan Islahı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları-2023
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslamofobi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yöresel Çorba Tarifleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi