Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ

Mehmet GÖNÜL

Geçmişten günümüze ecdadımızın ulaştığı coğrafya ve medeniyet doğrultusunda neşv-ü nemâ bulan Türk mûsikîsinin temel eğitim, öğretim ve aktarım modeli olan meşk, hoca ve talebe arasında sâdece müzik ve eser eğitim-öğretiminden ibâret değildir. Meşk aynı zaman da bir hal, edep, âdap, usûl, erkân, mânâ, üslup, tavır oluşum, edinim ve aktarım yönteminin adıdır.
Hiç şüphesiz mûsikîmiz tıpkı târihimiz gibi kökleri çok derinlerde olan bir ulu çınardır. Bu muazzam çınarın yaşaması için körpe dallara, genç filizlere ve yapraklara ihtiyacı vardır. Ne kök yapraksız, ne de yaprak köksüz yaşayamaz, varlığını sürdüremez. Bu noktada her bir sanatkâr, mürşid ve talebe, kültürün köklerden-körpe dallara, yapraklara aktarımında kendi döneminden sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır.
Türk mûsikîsinin eğitim-öğretiminde kullanılacak materyallerin, âsârdan ve icrâdan beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada eserlerden yola çıkılarak üretilen nazarî kaynaklar ve notalardan oluşan arşiv, ancak fem-i muhsin sanâtkâlarımızın sazında, sesinde hayat bulur, anlam kazanır. Türk mûsikîsinin genel icrâ üslûbu ve bu üslup temelinde oluşan özgün tavırlar ile gelenek idâme eder ve sonraki nesillere aktarılabilir. Aktarım ancak hocadan talebeye şeklinde olabilir. Bunun için bu kutlu sanat yoluna tam bir teslimiyet, mürşidine sadâkat, hürmet ve vefâ esastır. Eğitim-öğretim sürecinin bize ulaşan ve sonraki nesillere aktarılması gereken kutlu bir emanet olduğunun bilincinde olmak gerektir.


Kitap Adı : Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ISBN : 978-625-7517-71-3
Yazar : Mehmet GÖNÜL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
The Rise Of Populism
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SARF BİLGİSİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kurumlarda Değerler
Medya Tartışmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selefilik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijitalleşme ve Yönetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 1
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sâhib Ata Araştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Armağan Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya