Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)

Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN

Dünyayı hızlı bir şekilde değiştiren internet ile dijitalleşme kavramı hayatımıza girmiş ve bu sayede bilgi kaynaklarının dijital ortamda kullanımı sağlanmıştır. Bu durum, insanların yanı sıra hem işletmelerin hem de kamu kurumlarının değer üretme sürecinde internet, bilgisayar gibi dijital teknolojileri kullanmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması insanların yaşam kalitesi ve iş hayatındaki yeri gibi birçok alanı etkilemektedir. Bu teknolojiler sayesinde işletme ya da kamu kurumlarında elde edilen analog verilerin dijitale dönüştürülerek kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak ifade edilen dijital dönüşüm kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm ile sadece dijital teknolojilerin kullanımı artmamış, işletme ve kamu yönetimindeki iş süreçleri, örgüt yapıları ve iş stratejileri dijital odaklı hale gelmiştir.

Bu kitap Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin de paydaş olduğu I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi’nde (ICDBME2021) online olarak sunulan bildirilerin genişletilerek kitap bölümü haline getirildiği ve bölümlerin hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek oluşturulduğu bir eserdir. Onüç bölümden oluşan bu kitap, dijital dönüşüme hem kuramsal hem de uygulama açısından ışık tutmaktadır. Bölüm yazarları, dijital dönüşüm bağlamında oluşturdukları çalışmalarla tüketicilere, işletmelere ve kamu yönetimine katkı sağlamayı amaçlamışlardır.


Kitap Adı : Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ISBN : 978-625-7517-92-8
Yazar : Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 402
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI BELAGAT
Ceride-i Rüsûmiye
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslamofobi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Armağan Kültürü
The Rise Of Populism
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dondurma ve Sorbe
Uygulamalı Hayvan Islahı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve Yönetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar