21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat

Salih GÜRBÜZ

Bu kitap, sanatı, bilimi ve iletişimi uzamsal bağlamda daha da yakınlaştırma, sanal dünyanın içinde somutun varlığının ne durumda olduğunu, sanalın somuta etkisini, iletişimin ve sanatın hangi alanlarda nasıl kesiştiğini geleneksel sanatlar, grafik, resim, seramik, sinema ve iç mimari alanlarında ortaya konan uygulamalı ve teorik çalışmalarla anlamaya ve anlamlandırmaya hizmet etmeyi amaçlamıştır.
21. yüzyılı yaşadığımız bu zamanda iletişimin ve sanatın ilişkisi üzerine yapılan farklı sahalardaki çalışmaların yanında, bu kitapta sanatın öne çıkan alanlarının iletişimle olan birlikteliğinin farklı çalışmalarla ortaya konması bakımından önemlidir. Bu anlamda sanatın çeşitli alanlarında akademik ve sanat çalışmalarını yürüten bilim insanları ile iletişimi tartışmaya açan çalışmaların yer aldığı bu eser, altı (6) bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Geleneksel Sanatlar ve İleti-şim, 2. Bölümde Grafik ve İletişim, 3. Bölümde Resim ve İletişim, 4. Bölümde Seramik, Mimarlık ve İletişim ve 5. Bölümde ise Sinema ve İletişim başlıklarında toplamda otuz bir (31) çalışma yer almaktadır.
Özellikle disiplinler arası teorik ve uygulamalı araştırmalardan oluşan bu kitap çeşitli sanat alanlarına iletişim ekseninde bilimsel bir bakış sağlayarak lisans, lisansüstü, doktora ve bu konularla ilgili çalışan akademisyen ve araştırmacılara kaynak teşkil edecektir.


Nom du livre : 21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ISBN : 978-625-7517-74-4
Auteur : Salih GÜRBÜZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 678
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eşrefoğulları Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kurumlarda Değerler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Şehir ve Âlimleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kürt Tarihi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hile ve İç Denetim
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Armağan Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dondurma ve Sorbe
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
İslamofobi
Selefilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı