21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat

Salih GÜRBÜZ

Bu kitap, sanatı, bilimi ve iletişimi uzamsal bağlamda daha da yakınlaştırma, sanal dünyanın içinde somutun varlığının ne durumda olduğunu, sanalın somuta etkisini, iletişimin ve sanatın hangi alanlarda nasıl kesiştiğini geleneksel sanatlar, grafik, resim, seramik, sinema ve iç mimari alanlarında ortaya konan uygulamalı ve teorik çalışmalarla anlamaya ve anlamlandırmaya hizmet etmeyi amaçlamıştır.
21. yüzyılı yaşadığımız bu zamanda iletişimin ve sanatın ilişkisi üzerine yapılan farklı sahalardaki çalışmaların yanında, bu kitapta sanatın öne çıkan alanlarının iletişimle olan birlikteliğinin farklı çalışmalarla ortaya konması bakımından önemlidir. Bu anlamda sanatın çeşitli alanlarında akademik ve sanat çalışmalarını yürüten bilim insanları ile iletişimi tartışmaya açan çalışmaların yer aldığı bu eser, altı (6) bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Geleneksel Sanatlar ve İleti-şim, 2. Bölümde Grafik ve İletişim, 3. Bölümde Resim ve İletişim, 4. Bölümde Seramik, Mimarlık ve İletişim ve 5. Bölümde ise Sinema ve İletişim başlıklarında toplamda otuz bir (31) çalışma yer almaktadır.
Özellikle disiplinler arası teorik ve uygulamalı araştırmalardan oluşan bu kitap çeşitli sanat alanlarına iletişim ekseninde bilimsel bir bakış sağlayarak lisans, lisansüstü, doktora ve bu konularla ilgili çalışan akademisyen ve araştırmacılara kaynak teşkil edecektir.


Kitap Adı : 21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ISBN : 978-625-7517-74-4
Yazar : Salih GÜRBÜZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 678
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
HIVAR VADİH
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 1
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Karamanoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
The Rise Of Populism
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medıcal and Aromatıc Plants
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Turizm Rehberi
Eğitimde Dijitalleşme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kamus-ı Teşrih
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân