21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat

Salih GÜRBÜZ

Bu kitap, sanatı, bilimi ve iletişimi uzamsal bağlamda daha da yakınlaştırma, sanal dünyanın içinde somutun varlığının ne durumda olduğunu, sanalın somuta etkisini, iletişimin ve sanatın hangi alanlarda nasıl kesiştiğini geleneksel sanatlar, grafik, resim, seramik, sinema ve iç mimari alanlarında ortaya konan uygulamalı ve teorik çalışmalarla anlamaya ve anlamlandırmaya hizmet etmeyi amaçlamıştır.
21. yüzyılı yaşadığımız bu zamanda iletişimin ve sanatın ilişkisi üzerine yapılan farklı sahalardaki çalışmaların yanında, bu kitapta sanatın öne çıkan alanlarının iletişimle olan birlikteliğinin farklı çalışmalarla ortaya konması bakımından önemlidir. Bu anlamda sanatın çeşitli alanlarında akademik ve sanat çalışmalarını yürüten bilim insanları ile iletişimi tartışmaya açan çalışmaların yer aldığı bu eser, altı (6) bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Geleneksel Sanatlar ve İleti-şim, 2. Bölümde Grafik ve İletişim, 3. Bölümde Resim ve İletişim, 4. Bölümde Seramik, Mimarlık ve İletişim ve 5. Bölümde ise Sinema ve İletişim başlıklarında toplamda otuz bir (31) çalışma yer almaktadır.
Özellikle disiplinler arası teorik ve uygulamalı araştırmalardan oluşan bu kitap çeşitli sanat alanlarına iletişim ekseninde bilimsel bir bakış sağlayarak lisans, lisansüstü, doktora ve bu konularla ilgili çalışan akademisyen ve araştırmacılara kaynak teşkil edecektir.


Kitap Adı : 21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ISBN : 978-625-7517-74-4
Yazar : Salih GÜRBÜZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 678
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Konya Mutfak Kültürü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SARF BİLGİSİ
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Şehir ve Âlimleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Kamus-ı Teşrih
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yöresel Çorba Tarifleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Selefilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi