Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

Bazı dikenler öteden beri kutsal dinlerin peygamberi ve kutsal değerleri ile özdeşleştirilmiş ve bazılarına kutsallık atfeden isimler verilmiştir (Silybum marianum gibi). Günümüzün modern teknolojileri ile yapılan fitokimyasal analizler, dikenlerin çok sayıda tıbbi tedavide kullanılabilen bileşen içerdiğini ortaya koymuştur. Bu bileşenlerin kanser önleyici, bakteri öldürücü, sakinleştirici, antioksidant etkileri gün geçtikçe deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konulmaktadır. ABD, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bir kısmının dikenlerin tedavi amaçlı kullanımını resmi olarak önerdikleri bilinmektedir. Meryemana dikeni ve diğer bir kısım dikenlerden elde edilen preparasyonlar geleneksel ve modern tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan bu dikenlerinin bazılarının ülkemizde yaygın olarak bulunma olup, bunların tıbbi kullanımları esas alınarak ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle yerli, yabancı akademisyen, doğasever ve dikenlerle ilgi duyan okuyuculara yaralı olması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bölge bitkilerinin tıbbi özelliklerine yönelik “Ermenek (Taşeli Bölgesinde yetişen Bazi Endemik Bitkiler, Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri Cilt-1, Cilt-2, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” gibi çalışmaları bulunan yazarlar, yaralı olacağını umdukları Türkçe-İngilizce hazırlanmış bu çalışmayı sizlere sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır,


Kitap Adı : Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ISBN : 978-625-6960-87-9
Yazar : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 672
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hile ve İç Denetim
Konya Mutfak Kültürü
Mevlana ve İslam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Şehir ve Âlimleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dondurma ve Sorbe
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitimde Dijitalleşme
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Turizm Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslamofobi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yöresel Çorba Tarifleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kürt Tarihi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Armağan Kültürü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sâhib Ata Araştırmaları
İstihbarat Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları