Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

Bazı dikenler öteden beri kutsal dinlerin peygamberi ve kutsal değerleri ile özdeşleştirilmiş ve bazılarına kutsallık atfeden isimler verilmiştir (Silybum marianum gibi). Günümüzün modern teknolojileri ile yapılan fitokimyasal analizler, dikenlerin çok sayıda tıbbi tedavide kullanılabilen bileşen içerdiğini ortaya koymuştur. Bu bileşenlerin kanser önleyici, bakteri öldürücü, sakinleştirici, antioksidant etkileri gün geçtikçe deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konulmaktadır. ABD, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bir kısmının dikenlerin tedavi amaçlı kullanımını resmi olarak önerdikleri bilinmektedir. Meryemana dikeni ve diğer bir kısım dikenlerden elde edilen preparasyonlar geleneksel ve modern tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan bu dikenlerinin bazılarının ülkemizde yaygın olarak bulunma olup, bunların tıbbi kullanımları esas alınarak ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle yerli, yabancı akademisyen, doğasever ve dikenlerle ilgi duyan okuyuculara yaralı olması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bölge bitkilerinin tıbbi özelliklerine yönelik “Ermenek (Taşeli Bölgesinde yetişen Bazi Endemik Bitkiler, Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri Cilt-1, Cilt-2, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” gibi çalışmaları bulunan yazarlar, yaralı olacağını umdukları Türkçe-İngilizce hazırlanmış bu çalışmayı sizlere sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır,


Nom du livre : Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ISBN : 978-625-6960-87-9
Auteur : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Nombre d'impressions : 1
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 672
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medya Tartışmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İslamofobi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
HIVAR VADİH
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SARF BİLGİSİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Mutfak Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Şehir ve Âlimleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
MUTUN VADİHA 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selefilik
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar