Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Kitap Adı : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-7517-49-2
Yazar : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 524
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dondurma ve Sorbe
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selefilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Armağan Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SARF BİLGİSİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları 2022
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medya Tartışmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kurumlarda Değerler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme