Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Kitap Adı : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-7517-49-2
Yazar : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 524
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Karamanoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Kamus-ı Teşrih
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
The Rise Of Populism
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dondurma ve Sorbe
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Turizm Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitimde Dijitalleşme
SARF BİLGİSİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eşrefoğulları Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı