Yeni Çağda İktisadi Sorunlar

Birol MERCAN, Özlem İPEK

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Kitap Adı : Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-51-5
Yazar : Birol MERCAN, Özlem İPEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 212
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kamus-ı Teşrih
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Turizm Rehberi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selefilik
MUTUN VADİHA 1
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dondurma ve Sorbe
SARF BİLGİSİ
Karamanoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 2
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri