Yeni Çağda İktisadi Sorunlar

Birol MERCAN, Özlem İPEK

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Kitap Adı : Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-51-5
Yazar : Birol MERCAN, Özlem İPEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 212
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mevlana ve İslam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
The Rise Of Populism
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SARF BİLGİSİ
HIVAR VADİH
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Medıcal and Aromatıc Plants
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Armağan Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yöresel Çorba Tarifleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selefilik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İstihbarat Araştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar