Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Yazar : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 528
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları 2022
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SARF BİLGİSİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Mutfak Kültürü
Medya Tartışmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
The Rise Of Populism
Selefilik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İslamofobi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Medıcal and Aromatıc Plants
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA