Eğitimde Dijitalleşme

Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ

Uzaktan Eğitime İlişkin Kavramlar, 21. Yüzyıl Değişen Öğrenen Yeterlilikleri ve Teknoloji Kullanımı, Bilişim Etiği ve Güvenlik, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Araçları ve Öğrenme Analitikleri başlıklarını Eğitimde Dijitalleşme kitabı altında topladık.


Nom du livre : Eğitimde Dijitalleşme
ISBN : 978-605-70192-7-1
Auteur : Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 208
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
The Rise Of Populism
Eşrefoğulları Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ramazanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
HIVAR VADİH
ANLATIMLI ARAPÇA
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme ve Yönetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslamofobi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitim Araştırmaları 2022
İstihbarat Araştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Armağan Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hile ve İç Denetim
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları-2023
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar