Eğitimde Dijitalleşme

Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ

Uzaktan Eğitime İlişkin Kavramlar, 21. Yüzyıl Değişen Öğrenen Yeterlilikleri ve Teknoloji Kullanımı, Bilişim Etiği ve Güvenlik, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Araçları ve Öğrenme Analitikleri başlıklarını Eğitimde Dijitalleşme kitabı altında topladık.


Kitap Adı : Eğitimde Dijitalleşme
ISBN : 978-605-70192-7-1
Yazar : Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 208
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Eğitim Araştırmaları 2022
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kürt Tarihi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Karamanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Armağan Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hile ve İç Denetim
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ANLATIMLI ARAPÇA
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Selefilik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Medya Tartışmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI BELAGAT
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız