Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız

Eda GÜNEŞ

Bu amaçla kitapta 61 Ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Kongo, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kongo, Kosova, Madagaskar, Mali, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Yemen) Necmettin Erbakan Üniversitesinde misafir olan ve dil eğitimi aldıktan sonra çeşitli bölümlerde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimizle bölümümüz öğrencileri arasında köprü kurmak temel hedef olarak düşünülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Ülkelerinin tanınması, yemeklerinin ve yemek kültürleri hakkında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü son sınıf öğrencilerinin (2019-2020) bilgi edindikten sonra uygulamaya dökerek kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kitap 20 lisans, 5 yüksek lisans öğrencisi tarafından derlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Her Ülkenin önce tanıtımı yapıldıktan sonra yemek ve yemek kültürü hakkında bilgi verilip reçeteler hazırlanmış, her Ülkeye ait en az bir yemek Bölüm mutfağında yapılarak fotoğraflanması sağlanmıştır.


Kitap Adı : Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ISBN : 978-605-70386-7-8
Yazar : Eda GÜNEŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 286
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve Yönetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kamus-ı Teşrih
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mevlana ve İslam
HIVAR VADİH
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İslamofobi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitimde Dijitalleşme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İstihbarat Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Konya Turizm Rehberi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
SARF BİLGİSİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dondurma ve Sorbe
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kurumlarda Değerler
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Karamanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Ceride-i Rüsûmiye
Kürt Tarihi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Armağan Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları