Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız

Eda GÜNEŞ

Bu amaçla kitapta 61 Ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Kongo, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kongo, Kosova, Madagaskar, Mali, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Yemen) Necmettin Erbakan Üniversitesinde misafir olan ve dil eğitimi aldıktan sonra çeşitli bölümlerde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimizle bölümümüz öğrencileri arasında köprü kurmak temel hedef olarak düşünülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Ülkelerinin tanınması, yemeklerinin ve yemek kültürleri hakkında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü son sınıf öğrencilerinin (2019-2020) bilgi edindikten sonra uygulamaya dökerek kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kitap 20 lisans, 5 yüksek lisans öğrencisi tarafından derlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Her Ülkenin önce tanıtımı yapıldıktan sonra yemek ve yemek kültürü hakkında bilgi verilip reçeteler hazırlanmış, her Ülkeye ait en az bir yemek Bölüm mutfağında yapılarak fotoğraflanması sağlanmıştır.


Kitap Adı : Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ISBN : 978-605-70386-7-8
Yazar : Eda GÜNEŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 286
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ramazanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 2
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SARF BİLGİSİ
Konya Turizm Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Ceride-i Rüsûmiye
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
The Rise Of Populism
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sâhib Ata Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI BELAGAT
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Mevlana ve İslam
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selefilik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken