Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız

Eda GÜNEŞ

Bu amaçla kitapta 61 Ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Kongo, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kongo, Kosova, Madagaskar, Mali, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Yemen) Necmettin Erbakan Üniversitesinde misafir olan ve dil eğitimi aldıktan sonra çeşitli bölümlerde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimizle bölümümüz öğrencileri arasında köprü kurmak temel hedef olarak düşünülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Ülkelerinin tanınması, yemeklerinin ve yemek kültürleri hakkında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü son sınıf öğrencilerinin (2019-2020) bilgi edindikten sonra uygulamaya dökerek kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kitap 20 lisans, 5 yüksek lisans öğrencisi tarafından derlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Her Ülkenin önce tanıtımı yapıldıktan sonra yemek ve yemek kültürü hakkında bilgi verilip reçeteler hazırlanmış, her Ülkeye ait en az bir yemek Bölüm mutfağında yapılarak fotoğraflanması sağlanmıştır.


Nom du livre : Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ISBN : 978-605-70386-7-8
Auteur : Eda GÜNEŞ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 286
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
HIVAR VADİH
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
The Rise Of Populism
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitim Araştırmaları-2023
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları 2022
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
SARF BİLGİSİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kürt Tarihi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Turizm Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eşrefoğulları Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslamofobi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medya Tartışmaları
Kurumlarda Değerler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve Yönetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)