Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri

Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci çalıştayına  yaklaşık 130 öğrenci ve 15 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin moderatör ve raportör olarak katkıda bulunduğu öğrenci çalıştayı, gençliğin sorunları, beklentileri ve öz eleştirilerini içeren yedi farklı konuda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın tüm notları bir kitapta toplayarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.


Nom du livre : Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ISBN : 978-605-70069-4-3
Auteur : Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kuşe
Couvercle : Kuşe
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 74
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kamus-ı Teşrih
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
Eğitim Araştırmaları 2022
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Ramazanoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
The Rise Of Populism
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Turizm Rehberi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Ceride-i Rüsûmiye
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dondurma ve Sorbe
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selefilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme ve Yönetim
Eşrefoğulları Kitabı
Kurumlarda Değerler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hegemonya Karşı Hegemonya
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Mutfak Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mevlana ve İslam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
HIVAR VADİH
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar