Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri

Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci çalıştayına  yaklaşık 130 öğrenci ve 15 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin moderatör ve raportör olarak katkıda bulunduğu öğrenci çalıştayı, gençliğin sorunları, beklentileri ve öz eleştirilerini içeren yedi farklı konuda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın tüm notları bir kitapta toplayarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.


Kitap Adı : Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ISBN : 978-605-70069-4-3
Yazar : Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Kuşe
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 74
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Mutfak Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
SARF BİLGİSİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitimde Dijitalleşme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
MUTUN VADİHA 2
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kurumlarda Değerler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken