Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri

Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci çalıştayına  yaklaşık 130 öğrenci ve 15 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin moderatör ve raportör olarak katkıda bulunduğu öğrenci çalıştayı, gençliğin sorunları, beklentileri ve öz eleştirilerini içeren yedi farklı konuda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın tüm notları bir kitapta toplayarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.


Kitap Adı : Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ISBN : 978-605-70069-4-3
Yazar : Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Kuşe
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 74
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI BELAGAT
İslamofobi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitimde Dijitalleşme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sosyal Yaşam ve Kadın
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ceride-i Rüsûmiye
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Medya Tartışmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
HIVAR VADİH
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kürt Tarihi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Mutfak Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği