Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri

Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci çalıştayına  yaklaşık 130 öğrenci ve 15 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin moderatör ve raportör olarak katkıda bulunduğu öğrenci çalıştayı, gençliğin sorunları, beklentileri ve öz eleştirilerini içeren yedi farklı konuda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın tüm notları bir kitapta toplayarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.


Kitap Adı : Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ISBN : 978-605-70069-4-3
Yazar : Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Kuşe
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 74
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kamus-ı Teşrih
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kurumlarda Değerler
İstihbarat Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kürt Tarihi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Medıcal and Aromatıc Plants
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitim Araştırmaları 2022
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
MUTUN VADİHA 2
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Karamanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 1
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sâhib Ata Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hile ve İç Denetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
HIVAR VADİH
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitimde Dijitalleşme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Armağan Kültürü
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
The Rise Of Populism
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası