3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Osman AKGÜL

Türkiye dahil 20 farklı ülkeden alanında yetkin 68 araştırmacı, akademisyen ve sahada çalışan uzmanlar tarafından sunulan bildiriler, katılımcılardan yoğun ilgi gördüğü “3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu” 14-15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Ana teması “Uluslararası Öğrencilik; Beklentiler, Sorunlar ve Stratejiler” olan sempozyumda ağırlıklı olarak; Uluslararası Öğrenciler ve Algı, Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreci, Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler, Uluslararası Öğrencilik Politikası- Geçmiş, Bugün ve Gelecek, Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler, Göçler ve Uluslararası Öğrencilik konuları ele alınmış ve tüm bildirile tek bir kitapta toplanmıştır.


Kitap Adı : 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ISBN : 978-605-4988-53-2
Yazar : Osman AKGÜL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 496
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medya Tartışmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Kamus-ı Teşrih
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Selefilik
Armağan Kültürü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
HIVAR VADİH
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hile ve İç Denetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eşrefoğulları Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları-2023
The Rise Of Populism
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İslamofobi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk