3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Osman AKGÜL

Türkiye dahil 20 farklı ülkeden alanında yetkin 68 araştırmacı, akademisyen ve sahada çalışan uzmanlar tarafından sunulan bildiriler, katılımcılardan yoğun ilgi gördüğü “3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu” 14-15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Ana teması “Uluslararası Öğrencilik; Beklentiler, Sorunlar ve Stratejiler” olan sempozyumda ağırlıklı olarak; Uluslararası Öğrenciler ve Algı, Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreci, Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler, Uluslararası Öğrencilik Politikası- Geçmiş, Bugün ve Gelecek, Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler, Göçler ve Uluslararası Öğrencilik konuları ele alınmış ve tüm bildirile tek bir kitapta toplanmıştır.


Nom du livre : 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ISBN : 978-605-4988-53-2
Auteur : Osman AKGÜL
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 496
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Turizm Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uygulamalı Hayvan Islahı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selefilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Medya Tartışmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mevlana ve İslam
İstihbarat Araştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitim Araştırmaları-2023
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dondurma ve Sorbe
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslamofobi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Mutfak Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kurumlarda Değerler
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sâhib Ata Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kürt Tarihi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri