A Political History of the MARONITE COMMUNITY

Borja W. Gonzalez Fernandez

Going beyond the scripturalistic and even archaeological penchant so ubiquitous in Oriental Christian Studies, this book’s focus on the present will try to dispel the dominant historiographical account that portrays the Maronite community as the hegemon in pre-war Lebanon16 to underline, on the contrary, how the community participated, on an equal footing with the other major Lebanese tawa’if, in the game of “corporate federalism”17, in the consociational arrangement that characterized what Michel Chiha defined as the country of “associated confessional minorities”18. In fact, it will be argued that the bitter internal rivalries plaguing Maronite leadership, in both clerical and lay circles, throughout our study period19 – and beyond, as witnessed by the only recently overcome conflict between General cAun and Samir Geagea – prevented the community from taking full advantage of the constitutional prerogatives formally attributed to its main representative in the political game, the President of the Republic20. Forced to compromise, the Maronite community participated, as will be explained below, in the development of an unwritten constitutional tradition21 that, breaking away from the rigid legal positivism enshrined by Kelsen and his followers22, consecrated a power-sharing decision-making system which, under the catchy name of National Pact, severely curtailed presidential authority23 and established a double-veto arrangement24 at the helm of the State.


Kitap Adı : A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ISBN : 978-605-70069-3-6
Yazar : Borja W. Gonzalez Fernandez
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 640
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Armağan Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selefilik
MUTUN VADİHA 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Karamanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kürt Tarihi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler