A Political History of the MARONITE COMMUNITY

Borja W. Gonzalez Fernandez

Going beyond the scripturalistic and even archaeological penchant so ubiquitous in Oriental Christian Studies, this book’s focus on the present will try to dispel the dominant historiographical account that portrays the Maronite community as the hegemon in pre-war Lebanon16 to underline, on the contrary, how the community participated, on an equal footing with the other major Lebanese tawa’if, in the game of “corporate federalism”17, in the consociational arrangement that characterized what Michel Chiha defined as the country of “associated confessional minorities”18. In fact, it will be argued that the bitter internal rivalries plaguing Maronite leadership, in both clerical and lay circles, throughout our study period19 – and beyond, as witnessed by the only recently overcome conflict between General cAun and Samir Geagea – prevented the community from taking full advantage of the constitutional prerogatives formally attributed to its main representative in the political game, the President of the Republic20. Forced to compromise, the Maronite community participated, as will be explained below, in the development of an unwritten constitutional tradition21 that, breaking away from the rigid legal positivism enshrined by Kelsen and his followers22, consecrated a power-sharing decision-making system which, under the catchy name of National Pact, severely curtailed presidential authority23 and established a double-veto arrangement24 at the helm of the State.


Kitap Adı : A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ISBN : 978-605-70069-3-6
Yazar : Borja W. Gonzalez Fernandez
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 640
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yöresel Çorba Tarifleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selefilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dondurma ve Sorbe
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 2
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI ARAPÇA
Karamanoğulları Beyliği
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kurumlarda Değerler
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eşrefoğulları Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
SARF BİLGİSİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
HIVAR VADİH
Ceride-i Rüsûmiye