A Political History of the MARONITE COMMUNITY

Borja W. Gonzalez Fernandez

Going beyond the scripturalistic and even archaeological penchant so ubiquitous in Oriental Christian Studies, this book’s focus on the present will try to dispel the dominant historiographical account that portrays the Maronite community as the hegemon in pre-war Lebanon16 to underline, on the contrary, how the community participated, on an equal footing with the other major Lebanese tawa’if, in the game of “corporate federalism”17, in the consociational arrangement that characterized what Michel Chiha defined as the country of “associated confessional minorities”18. In fact, it will be argued that the bitter internal rivalries plaguing Maronite leadership, in both clerical and lay circles, throughout our study period19 – and beyond, as witnessed by the only recently overcome conflict between General cAun and Samir Geagea – prevented the community from taking full advantage of the constitutional prerogatives formally attributed to its main representative in the political game, the President of the Republic20. Forced to compromise, the Maronite community participated, as will be explained below, in the development of an unwritten constitutional tradition21 that, breaking away from the rigid legal positivism enshrined by Kelsen and his followers22, consecrated a power-sharing decision-making system which, under the catchy name of National Pact, severely curtailed presidential authority23 and established a double-veto arrangement24 at the helm of the State.


Nom du livre : A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ISBN : 978-605-70069-3-6
Auteur : Borja W. Gonzalez Fernandez
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 640
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sâhib Ata Araştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
HIVAR VADİH
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Kürt Tarihi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve Yönetim
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selefilik
Armağan Kültürü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İslamofobi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
The Rise Of Populism
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İstihbarat Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)