Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm

Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR

Bu kitapta, tüm bu anlatılanlar çerçevesinde “Endüstri 4.0” ile birlikte işletmelerin yaşadığı dönüşümler işletme fonksiyonları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden değerli yazarlar tarafından “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan kitabımızda okuyucular ve konuya ilgi duyan araştırmacılar, kavramsal açıdan “Endüstri 4.0”ın ve “Endüstri 4.0” ile birlikte ortaya çıkan “Toplum 5.0”, “Pazarlama 5.0”, “Lojistik 4.0”, “Muhasebe 4.0”, “FinTech 3.0” gibi kavramların da incelendiğini, akıllı fabrikalardan, yapay zeka ve nesnelerin internetine, dijital pazarlamadan tüketiciye değer yaratmaya, yeni ürün geliştirmeden pazarlama inovasyonuna, sağlık hizmetleri ve yönetimindeki dönüşümden muhasebe ve vergideki dijital dönüşüme, üretim maliyetlerinden kaynak tüketim muhasebesine kadar çok çeşitli konularda “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonlarının incelendiğini göreceklerdir.
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitalleşmenin ve beraberinde gelen dijital dönüşümün işletmelerimizin ve işletme fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap ortak bir çalışmanın, belli bir birikimin ve ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Nom du livre : Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-605-70192-3-3
Auteur : Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR
Nombre d'impressions : 1
Papier : Ivory
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 284
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

ANLATIMLI ARAPÇA
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kürt Tarihi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
SARF BİLGİSİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Ramazanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI BELAGAT
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ceride-i Rüsûmiye
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
HIVAR VADİH
MUTUN VADİHA 1
Armağan Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selefilik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hile ve İç Denetim
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kurumlarda Değerler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Mutfak Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medya Tartışmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Mevlana ve İslam
İslamofobi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yöresel Çorba Tarifleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma