Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm

Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR

Bu kitapta, tüm bu anlatılanlar çerçevesinde “Endüstri 4.0” ile birlikte işletmelerin yaşadığı dönüşümler işletme fonksiyonları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden değerli yazarlar tarafından “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan kitabımızda okuyucular ve konuya ilgi duyan araştırmacılar, kavramsal açıdan “Endüstri 4.0”ın ve “Endüstri 4.0” ile birlikte ortaya çıkan “Toplum 5.0”, “Pazarlama 5.0”, “Lojistik 4.0”, “Muhasebe 4.0”, “FinTech 3.0” gibi kavramların da incelendiğini, akıllı fabrikalardan, yapay zeka ve nesnelerin internetine, dijital pazarlamadan tüketiciye değer yaratmaya, yeni ürün geliştirmeden pazarlama inovasyonuna, sağlık hizmetleri ve yönetimindeki dönüşümden muhasebe ve vergideki dijital dönüşüme, üretim maliyetlerinden kaynak tüketim muhasebesine kadar çok çeşitli konularda “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonlarının incelendiğini göreceklerdir.
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitalleşmenin ve beraberinde gelen dijital dönüşümün işletmelerimizin ve işletme fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap ortak bir çalışmanın, belli bir birikimin ve ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Kitap Adı : Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-605-70192-3-3
Yazar : Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 284
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kamus-ı Teşrih
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mevlana ve İslam
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kurumlarda Değerler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Armağan Kültürü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Ramazanoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Karamanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 1
Konya Turizm Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sâhib Ata Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yöresel Çorba Tarifleri
Dondurma ve Sorbe
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ceride-i Rüsûmiye
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uygulamalı Hayvan Islahı