Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm

Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR

Bu kitapta, tüm bu anlatılanlar çerçevesinde “Endüstri 4.0” ile birlikte işletmelerin yaşadığı dönüşümler işletme fonksiyonları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden değerli yazarlar tarafından “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan kitabımızda okuyucular ve konuya ilgi duyan araştırmacılar, kavramsal açıdan “Endüstri 4.0”ın ve “Endüstri 4.0” ile birlikte ortaya çıkan “Toplum 5.0”, “Pazarlama 5.0”, “Lojistik 4.0”, “Muhasebe 4.0”, “FinTech 3.0” gibi kavramların da incelendiğini, akıllı fabrikalardan, yapay zeka ve nesnelerin internetine, dijital pazarlamadan tüketiciye değer yaratmaya, yeni ürün geliştirmeden pazarlama inovasyonuna, sağlık hizmetleri ve yönetimindeki dönüşümden muhasebe ve vergideki dijital dönüşüme, üretim maliyetlerinden kaynak tüketim muhasebesine kadar çok çeşitli konularda “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonlarının incelendiğini göreceklerdir.
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitalleşmenin ve beraberinde gelen dijital dönüşümün işletmelerimizin ve işletme fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap ortak bir çalışmanın, belli bir birikimin ve ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Kitap Adı : Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-605-70192-3-3
Yazar : Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 284
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI ARAPÇA
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
SARF BİLGİSİ
Şehir ve Âlimleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslamofobi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selefilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)