ANLATIMLI BELAGAT

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ

Belâgat, Arap dili için çok önemli ve yararlı bir ilimdir. Kur’an’ın mucize oluşu ve sözün güzeli, onun sayesinde bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Sözün en güzeli, hoşlanmadığı için kulakların reddetmediği, zihinlerin de anlamak için yorulmadığıdır. Belâgat, sözün veya yazının güzellik ve etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlar. Belâgat, cansız varlıkları canlandırır, gözle görülemeyen ruhsal durumları gözle görülür hale getirir, hayatın gerçeklerini hayalleştirir, yaşantılarımıza herkesin düşünemeyeceği bir güzellik verir. Duygu ve düşüncelerden doğan belâgat sanatları, anlatıma güçlü bir canlılık kazandırır. Sarf ve nahiv bilgilerini alan öğrencilerimizin bu önemli ilim hakkında da bilgi sahibi olmaları için elinizdeki kitap hazırlanmıştır. Kitapta, belâgatla ilgili temel konular ele alınmış, fazla teferruata girilmemiştir. Teferruat, meraklıları için ilerdeki aşamalara bırakılmıştır.


Nom du livre : ANLATIMLI BELAGAT
ISBN : 978-605-4988-47-1
Auteur : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 212
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Karamanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kürt Tarihi
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Armağan Kültürü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kurumlarda Değerler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
HIVAR VADİH
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI BELAGAT
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
İslamofobi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları-2023
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SARF BİLGİSİ
Medya Tartışmaları
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitimde Dijitalleşme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitim Araştırmaları 2022
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi