ANLATIMLI BELAGAT

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ

Belâgat, Arap dili için çok önemli ve yararlı bir ilimdir. Kur’an’ın mucize oluşu ve sözün güzeli, onun sayesinde bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Sözün en güzeli, hoşlanmadığı için kulakların reddetmediği, zihinlerin de anlamak için yorulmadığıdır. Belâgat, sözün veya yazının güzellik ve etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlar. Belâgat, cansız varlıkları canlandırır, gözle görülemeyen ruhsal durumları gözle görülür hale getirir, hayatın gerçeklerini hayalleştirir, yaşantılarımıza herkesin düşünemeyeceği bir güzellik verir. Duygu ve düşüncelerden doğan belâgat sanatları, anlatıma güçlü bir canlılık kazandırır. Sarf ve nahiv bilgilerini alan öğrencilerimizin bu önemli ilim hakkında da bilgi sahibi olmaları için elinizdeki kitap hazırlanmıştır. Kitapta, belâgatla ilgili temel konular ele alınmış, fazla teferruata girilmemiştir. Teferruat, meraklıları için ilerdeki aşamalara bırakılmıştır.


Kitap Adı : ANLATIMLI BELAGAT
ISBN : 978-605-4988-47-1
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 212
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Konya Mutfak Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mevlana ve İslam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Ramazanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslamofobi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kürt Tarihi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dondurma ve Sorbe
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı