İNŞÂU’L-VÂDIH 2

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ

Türkçe destekli olarak cümle çeşitleri ve cümle kurulumunu temin amacıyla hazırlanmış ve Arapça Cümle Yapısı ele alınmıştır. Her baskıda yenilenerek gelen bu kitapta büyük bir yazar komisyonluğunda hazırlanıp, bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. 


Kitap Adı : İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ISBN : 978-605-4988-48-8
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 164
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mevlana ve İslam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI BELAGAT
Hile ve İç Denetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
SARF BİLGİSİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yöresel Çorba Tarifleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kamus-ı Teşrih
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kürt Tarihi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Karamanoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 1
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Turizm Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Armağan Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Medya Tartışmaları
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 2
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü