İNŞÂU’L-VÂDIH 2

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ

Türkçe destekli olarak cümle çeşitleri ve cümle kurulumunu temin amacıyla hazırlanmış ve Arapça Cümle Yapısı ele alınmıştır. Her baskıda yenilenerek gelen bu kitapta büyük bir yazar komisyonluğunda hazırlanıp, bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. 


Kitap Adı : İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ISBN : 978-605-4988-48-8
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 164
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Armağan Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
SARF BİLGİSİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
The Rise Of Populism
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslamofobi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yöresel Çorba Tarifleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Mutfak Kültürü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI ARAPÇA