İNŞÂU’L-VÂDIH 2

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ

Türkçe destekli olarak cümle çeşitleri ve cümle kurulumunu temin amacıyla hazırlanmış ve Arapça Cümle Yapısı ele alınmıştır. Her baskıda yenilenerek gelen bu kitapta büyük bir yazar komisyonluğunda hazırlanıp, bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. 


Nom du livre : İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ISBN : 978-605-4988-48-8
Auteur : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 164
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
HIVAR VADİH
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
MUTUN VADİHA 1
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sâhib Ata Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
Karamanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Ceride-i Rüsûmiye
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hile ve İç Denetim
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kamus-ı Teşrih
Eşrefoğulları Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Turizm Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Armağan Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitim Araştırmaları-2023
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân