Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı

M. Bahaüddin VAROL

Akademik kişiliğinin ötesinde Ahmet Önkal denince zihinlerde, adeta yaşayan bir davetçi profili oluşur. İnandığı davayı cesaretle savunur, her alanda ilkeli bir duruş sergiler ve hiç kimseden çekinmeden hakikati savunurdu. Hayatında ayırımcılık nedir bilmez, hak ve adalet uğruna en yakınına bile müsamaha göstermezdi. İlkeleri uğruna her türlü riski ve zorluğu üslenir ve göğüslerdi. Vakur, sabırlı ve metanetliydi. Olaylar karşısında soğukkanlı olan, baskıya asla boyun eğmeyen bir tabiatı vardı. Son derece mütevazı idi. Kapısı herkese açıktı, derdi olan herkesle ilgilenir ve problemlerini çözmeye çalışırdı. Son derece sessiz ve sakin olan hocam, haksızlık karşısında bir anda celallenir, bu haksızlığı gidermek için bütün gücünü ortaya koyardı. Toplumsal meselelere karşı asla bigâne kalmaz, mutlaka taşın altına elini koyar ve çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırdı. Makam ve mevki düşkünü değildi. Makamı hizmet aracı olarak görür, etkili ve yetkili olamayacağı makamları kabul etmezdi. Ahmet Hoca iyi bir sırdaş idi. Kendisiyle önemli ya da önemsiz her ne konuşursanız konuşun, bu konuşmayı bir başka yerde asla duyamazdınız. Ahmet Hoca duruma göre bir baba, bir dost, bir ağabey, bir sırdaş, bir yoldaş, bir hoca, bir yönetici, bir ilim adamı, bir dert ortağı, bir güzel insandı. Sözün özü o, Peygamber ahlakı ile mücehhez bir İslam davetçisi idi.Merhum hocamızın bizleri yetiştirdiği gibi bundan sonraki öğrenciler için de bir rehber olması arzusuyla kitap, kitap bölümleri ve ansiklopedi maddelerinin dışındaki çalışmalarını (makale, tebliğ, müzakere, mektup, röportaj vs.) biraraya toplanmıştır. Hocamızın bütün bu yazılarının yoğun bilgi ve içeriğinin yanında usül ve üslup olarak ta okurlarına çok önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.


Kitap Adı : Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ISBN : 978-605-4988-51-8
Yazar : M. Bahaüddin VAROL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 684
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kamus-ı Teşrih
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Ramazanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Karamanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İstihbarat Araştırmaları
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
MUTUN VADİHA 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ