Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı

M. Bahaüddin VAROL

Akademik kişiliğinin ötesinde Ahmet Önkal denince zihinlerde, adeta yaşayan bir davetçi profili oluşur. İnandığı davayı cesaretle savunur, her alanda ilkeli bir duruş sergiler ve hiç kimseden çekinmeden hakikati savunurdu. Hayatında ayırımcılık nedir bilmez, hak ve adalet uğruna en yakınına bile müsamaha göstermezdi. İlkeleri uğruna her türlü riski ve zorluğu üslenir ve göğüslerdi. Vakur, sabırlı ve metanetliydi. Olaylar karşısında soğukkanlı olan, baskıya asla boyun eğmeyen bir tabiatı vardı. Son derece mütevazı idi. Kapısı herkese açıktı, derdi olan herkesle ilgilenir ve problemlerini çözmeye çalışırdı. Son derece sessiz ve sakin olan hocam, haksızlık karşısında bir anda celallenir, bu haksızlığı gidermek için bütün gücünü ortaya koyardı. Toplumsal meselelere karşı asla bigâne kalmaz, mutlaka taşın altına elini koyar ve çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırdı. Makam ve mevki düşkünü değildi. Makamı hizmet aracı olarak görür, etkili ve yetkili olamayacağı makamları kabul etmezdi. Ahmet Hoca iyi bir sırdaş idi. Kendisiyle önemli ya da önemsiz her ne konuşursanız konuşun, bu konuşmayı bir başka yerde asla duyamazdınız. Ahmet Hoca duruma göre bir baba, bir dost, bir ağabey, bir sırdaş, bir yoldaş, bir hoca, bir yönetici, bir ilim adamı, bir dert ortağı, bir güzel insandı. Sözün özü o, Peygamber ahlakı ile mücehhez bir İslam davetçisi idi.Merhum hocamızın bizleri yetiştirdiği gibi bundan sonraki öğrenciler için de bir rehber olması arzusuyla kitap, kitap bölümleri ve ansiklopedi maddelerinin dışındaki çalışmalarını (makale, tebliğ, müzakere, mektup, röportaj vs.) biraraya toplanmıştır. Hocamızın bütün bu yazılarının yoğun bilgi ve içeriğinin yanında usül ve üslup olarak ta okurlarına çok önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.


Nom du livre : Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ISBN : 978-605-4988-51-8
Auteur : M. Bahaüddin VAROL
Nombre d'impressions : 1
Papier : Ivory
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 684
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Selefilik
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ramazanoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eşrefoğulları Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve Yönetim
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kurumlarda Değerler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları-2023
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslamofobi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mevlana ve İslam
HIVAR VADİH
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Mutfak Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kürt Tarihi
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı