Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği

Hüzeyfe ÇEKER

Biyografi kavramı, biyografinin İslam medeniyetindeki karşılığı olabilecek yazım türleri, biyografiye yakın olan diğer eserler, İslam medeniyetinde biyografinin tarihi; biyografi yazımının önemi, sebepleri, kaynakları, içerik unsurları, yazarı ve edebi üslubu gibi konular kitabın birinci bölümünde yer almaktadır. İkinci bölüm Hanefi biyografi geleneğinin ilk örneklerini teşkil eden, mezhep kurucusu Ebu Hanife hakkında yazılmış şahsi biyografi eserleri hakkında olup 41 eser ve yazarı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm, Hanefi biyografi geleneğinin en önemli eserleri olan biyografi derlemelerine özeldir. Bu kapsamda 27 eser; yazarı, içeriği, kapsamı, sistematiği, kaynakları vb. açılardan incelenmiştir. Son bölümde ise öncelikle Hanefi biyografi yazılığının tarihsel seyri ve bölgelere göre biyografi yazımının durumu ele alınmıştır. 


Kitap Adı : Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ISBN : 978-605-4988-41-9
Yazar : Hüzeyfe ÇEKER
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 374
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ramazanoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kamus-ı Teşrih
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Kurumlarda Değerler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Yaşam ve Kadın
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ANLATIMLI BELAGAT
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mevlana ve İslam
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Karamanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
HIVAR VADİH
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İslamofobi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selefilik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medıcal and Aromatıc Plants
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kürt Tarihi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eşrefoğulları Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar