Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti. 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi evsahipliğinde yapılan Sahipataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri Sempozyumu'nda bu beylikler ele alınmıştır.

 


Kitap Adı : Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-38-9
Yazar : Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 712
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hegemonya Karşı Hegemonya
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Armağan Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
MUTUN VADİHA 1
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
The Rise Of Populism
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kürt Tarihi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
İslamofobi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Turizm Rehberi
Medya Tartışmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dondurma ve Sorbe
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kamus-ı Teşrih
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları 2022
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve Yönetim
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku