Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti. 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi evsahipliğinde yapılan Sahipataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri Sempozyumu'nda bu beylikler ele alınmıştır.

 


Nom du livre : Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-38-9
Auteur : Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 712
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yöresel Çorba Tarifleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kürt Tarihi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sâhib Ata Araştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mevlana ve İslam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selefilik
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Armağan Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
SARF BİLGİSİ
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
HIVAR VADİH
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kurumlarda Değerler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Uygulamalı Hayvan Islahı
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 1
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medya Tartışmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Medıcal and Aromatıc Plants
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ceride-i Rüsûmiye
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi