Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar

Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN

Aile hekimliği disiplini doğum öncesinden başlayaak bireye yaşamı, ölümü ve sonrasına uzanan bir süreçte çok çeşitli durumlarda yardım edebilmeyi mümkün kılan önemli yeterliliklere sahip olmayı gerektirir. Aile hekimliği uzmanları ayrımlaşmamış hasta, hastalık ve durumlarla baş etmek zorundadır. Bu nedenle özellikle mesleğin ilk yıllarında olmak üzere hızlıca başvurabilecek bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik tüm aile hekimlerimize kaynak olacak şekilde Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalımızdaki hocalarımız tarafından hazırlanmıştır.


Nom du livre : Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ISBN : 978-605-4988-40-02
Auteur : Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 21x29,7
Nombre de Pages : 106
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
MUTUN VADİHA 1
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kürt Tarihi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dondurma ve Sorbe
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mevlana ve İslam
Şehir ve Âlimleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Karamanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Turizm Rehberi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SARF BİLGİSİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
HIVAR VADİH
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hegemonya Karşı Hegemonya
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eğitim Araştırmaları-2023
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken