Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar

Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN

Aile hekimliği disiplini doğum öncesinden başlayaak bireye yaşamı, ölümü ve sonrasına uzanan bir süreçte çok çeşitli durumlarda yardım edebilmeyi mümkün kılan önemli yeterliliklere sahip olmayı gerektirir. Aile hekimliği uzmanları ayrımlaşmamış hasta, hastalık ve durumlarla baş etmek zorundadır. Bu nedenle özellikle mesleğin ilk yıllarında olmak üzere hızlıca başvurabilecek bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik tüm aile hekimlerimize kaynak olacak şekilde Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalımızdaki hocalarımız tarafından hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ISBN : 978-605-4988-40-02
Yazar : Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 21x29,7
Sayfa Sayısı : 106
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hile ve İç Denetim
İslamofobi
Sâhib Ata Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kürt Tarihi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 2
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eşrefoğulları Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları-2023
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medya Tartışmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları 2022
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Mutfak Kültürü
Selefilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Armağan Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
The Rise Of Populism
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kamus-ı Teşrih
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ANLATIMLI ARAPÇA
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve Yönetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi