Kurumlarda Değerler

Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ

Bu kitapta sosyal yapının en önemli bileşenlerinden biri olan değerler, yine toplumsallığın bir sonucu olan kurumlar bağlamında ele alınmıştır. Kitabın yazılmasına bir eğitim kurumunun öncülük etmesi, farklı boyutlarda ve değişik kurumsal düzeylerde kitabın değerleri ele alması önemlidir. Değişik üniversite, kurum ve düzeyden akademisyenin/eğitimcinin katkı verdiği bu kitapta konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Her bir konu başlığından birer kitap yazılabilecek olan değerler konusuna dikkat çekmeyi sağlaması umuduyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Kurumlarda Değerler
ISBN : 978-605-4988-35-8
Yazar : Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 254
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
The Rise Of Populism
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İstihbarat Araştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selefilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
HIVAR VADİH
Uygulamalı Hayvan Islahı
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hile ve İç Denetim
Dondurma ve Sorbe
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kurumlarda Değerler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kamus-ı Teşrih
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar