Konya Mutfak Kültürü

Ümit SORMAZ

Konya yemek kültürü hem Selçuklu saraylarının, Mevlevi adetlerinin hem de Osmanlı mutfak kültürürün etkisi ile şekillenmiştir. Konya mutfağı Türkiye genelinde tanınan ve beğenilen önemli mutfaklardan biridir. OIdukça geniş bir alan üzerinde bulunan şehirde farklı bölgelerde oldukça farklı lezzetler mutfak kültürüne katkı sağlamıştır. Ova ve dağ köyleri arasındaki farklılıklar mutfağa da yansımakta ve Konya yemek kültürürün zengin ve çeşitli olmasını sağlamıştır. Hem bozkırın etkileri hem Toroların muhteşem doğası ve bu iki farklı bölgenin birbirinden etkilenmesi Konya'nın bir ucundan diğerine farklı ve özel yemek kültürlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu eser, Konya yemek kültürü ve Konya mutfağının gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.


Nom du livre : Konya Mutfak Kültürü
ISBN : 978-605-4988-37-2
Auteur : Ümit SORMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Mat Kuşe
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 21x24,5
Nombre de Pages : 118
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
SARF BİLGİSİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslamofobi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Medya Tartışmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve Yönetim
Şehir ve Âlimleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ANLATIMLI BELAGAT
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İstihbarat Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hile ve İç Denetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dondurma ve Sorbe
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Selefilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri